Wat is ultrasoon of ultrasonor?

Onder ultrasoon (of ook wel genaamd ultrasonor) verstaat men (geluids)frequenties welke in het algemeen boven de menselijke gehoorgrens liggen. In onze unieke mobiele apparatuur wordt een frequentie opgewekt die tussen de 20 kHz en 50 kHz ligt. Deze frequenties worden gebruikt voor precisiereiniging. Ultrasoon energie zorgt voor een reiniging tot diep in de poriën, zonder te krassen, borstelen of schrapen.

Het Principe

Ultrasoon reinigen is gebaseerd op de voortplanting van geluid door een geleidend medium. Bij niet-samendrukbare media, zoals water, is er continue overdracht van geluidsgolven (amplitude) die relatief laag zijn. Als de geluidsgolven toenemen, ontstaat er een negatieve druk die de vloeistof "breekt", waardoor er waterstofbelletjes ontstaan. Dit verschijnsel noemen we ook wel cavitatie. Komt het cavitatiebelletje vervolgens in een compressie van een geluidsgolf terecht, dan begint de golf onder invloed van de positieve druk te trillen. Het belletje zal vervolgens groeien tot een onstabiele afmeting en uiteindelijk imploderen. Deze implosies veroorzaken microstromingen en bewegingen in de reinigingsvloeistof binnenin de mobiele units van Speed Clean Mobile. Omdat dat met vele tienduizenden te gelijk gepaard gaat wordt er alles bij elkaar een uitermate inventieve en superkrachtige reinigingsmethode gegenereerd die door niets of niemand kan worden geëvenaard.

Factoren

De effectiviteit van het ultrasoon reinigingsproces is van een aantal factoren afhangkelijk die wij als Speed Clean Mobile als geen ander beheersen!.

  • (geluids)frequentie
  • tijd
  • temperatuur
  • reinigingsmiddel
  • deskundigheid